Tag Archives: fonduri

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Pepenilor

Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul fonduri europene pentru cultivarea pepenilor Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Pagina ( de la. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de fonduri europene pentru cultivarea pepenilor Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. fonduri 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. 1628 2010. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. mobila). Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Din pacate, dupa o perioada de stagnare, abandonul scolar a continuat sa creasca pe fondul crizei economice, in ciuda programelor derulate la nivel national sau local. In acest scop se va urmari sprijiinirea dezvoltarii capacitatii organizaTiilor non- guvernamentale. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. In perioada 15 octombrie ? Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. Birocratia creste costurile. Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Fonduri Europene Pentru Crestere Prepelite

Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? fonduri europene pentru crestere prepelite Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Operatiunea b). Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. 5. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca fonduri urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma fonduri europene pentru crestere prepelite de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Programul Operational pentru Pescuit . Porturi fonduri europene pentru crestere prepelite de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ?

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Eoliene

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. i. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Eu fonduri sustin demult fonduri europene nerambursabile pentru eoliene ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, fonduri europene nerambursabile pentru eoliene pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. 2. 5. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul fonduri europene nerambursabile pentru eoliene www. apdrp. ro. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In cazul unui proiect ce prevede fonduri europene nerambursabile pentru eoliene achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Avantaje. De exemplu. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Sere Flori

Intrebari frecvente in cadrul FEADR. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? 3 ? 31 octombrie 2011. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. Schema fonduri de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? fonduri europene nerambursabile pentru sere flori t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. Masura 312 ? Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. Obiective specifice. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere fonduri europene nerambursabile pentru sere flori continua, pana la epuizarea bugetului. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Fonduri Europene Apicultura 2014 Masura 141

O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa fonduri europene apicultura 2014 masura 141 intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Lucrarile ar putea incepe in acest an. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. Alte apeluri preconizate. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? Washington DC) ? inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma fonduri europene apicultura 2014 masura 141 raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Mai multe primarii din Tulcea sunt hotarate sa depuna contestatii dupa ce le- au fost respinse proiectele pentru finantare prin Masura 322 ? Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. 4. 2. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Programul Operational pentru Pescuit. Societate in nume colectiv ? Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil fonduri europene apicultura 2014 masura 141 ca soiul mentionat sa fonduri fie introdus in viitor. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat.

Fonduri Europene Agricultura Catina

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. AXA PRIORITARA 1 ? scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului fonduri Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. care sunt sursele de finantare. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. 80% – contributia Uniunii Europene. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? daca valoarea totala a proiectului este mai mica fonduri europene agricultura catina de 50. 000. 000 EUR,. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Tipuri de proiecte. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse fonduri europene agricultura catina 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Fazanilor

Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. este situata pe teritoriul Narii. Finantare programe de sanatate si mediu. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 fonduri nerambursabile pentru cresterea fazanilor lei tona cadavre fonduri nerambursabile pentru cresterea fazanilor de animale colectate, in limita bugetului aprobat. IMM- urile. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. fonduri nerambursabile pentru cresterea fazanilor 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. i. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. Axei prioritare 1 ? Capacitatea beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din fondurile ESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri?. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- fonduri economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Sub 35 Ani

competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. organizatii de pescari. Finantare programe de sanatate si mediu. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 fonduri de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. fonduri nerambursabile pentru tineri sub 35 ani IMPORTANT! Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare fonduri nerambursabile pentru tineri sub 35 ani Regionala ( FEDR). Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin fonduri nerambursabile pentru tineri sub 35 ani care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. Vor avea prioritate proiectele. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, fonduri nerambursabile pentru tineri sub 35 ani astfel. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%.

Fonduri Europene Baia Mare

Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Univ. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Operatiunea 2. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. Sprijin pentru zone defavorizate ? Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru fonduri europene baia mare infrastructura de CDI Operatiunea 1. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia fonduri reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. La nivel regional. si fonduri europene baia mare Cooperatie ( O. T. I. M. M. C.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri Apicultura

11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. 20% contributia Guvernului Romaniei. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. 23. 05 ? 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Atentie. Persoana fizica. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Programe doctorale mai bune ( granturi). 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura prioritara 3. Sprijin pentru zone defavorizate ? Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. Intruc? t planul analizeaza urmatorii 15- 20 de ani, si av? nd in vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie sa ia in calcul potentialele schimbari ale modului in care cetatenii vor percepe si evalua aceste aspecte in viitor. 5. 2. In domeniu de productie produse. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Axa 3 din cadrul Programului Operational fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Promovarea de parteneriate/ retele intre partenerii sociali, companii si furnizori fonduri europene nerambursabile pentru tineri apicultura de formare profesionala, in scopul de a spori accesul si relevanta educatiei si formarii profesionale pentru nevoile pietei muncii. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. EUROLINK- Casa Europei. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Suma totala a Fondurilor Structurale si fonduri de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana?