Tag Archives: fonduri

Fonduri Europene Cresterea Iepurilor

In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. fonduri europene cresterea iepurilor pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Servicii de ocupare eficiente? i) legume. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Programul Operational Regional 2007- 2013 fonduri Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Toate aceste proiecte vor fi implementate in urmatorii doi ani. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de fonduri europene cresterea iepurilor 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A.

Fonduri Nerambursabile 2014 Imm

Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Persoanele juridice. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. 2. 1. 2. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. 15 3. servicii topografice. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 fonduri 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Padurile infiintate prin aceasta fonduri nerambursabile 2014 imm masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Invata o fonduri nerambursabile 2014 imm meserie ( strategice). productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. 3. 1. 3. un exemplu fonduri nerambursabile 2014 imm de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de fonduri nerambursabile 2014 imm intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate.

Fonduri Nerambursabile Pentru Albine

3. 4. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Fiti realisti atunci cand doriti fonduri nerambursabile pentru albine sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de fonduri nerambursabile pentru albine a produce BANI. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? organizatiile neguvernamentale. O 1. 1. 1. A1 ? Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. 1. 3. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. AGERPRES
. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Pana in prezent s- au alocat peste 53% fonduri nerambursabile pentru albine din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, fonduri precum si pentru demararea unei afaceri. c. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). iulie 2011). 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. etc. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod durabil. reabilitarea apelor fonduri nerambursabile pentru albine interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Fermieri

2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Reducerea eroziunii costiere. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din fonduri europene pentru tinerii fermieri Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. R. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in fonduri domeniul integrarii Romilor, etc. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit fonduri europene pentru tinerii fermieri sa dezvolte comunitatile din care fac parte. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. i) legume. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar fonduri europene pentru tinerii fermieri contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 fonduri europene pentru tinerii fermieri aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri.

Fonduri Europene Pentru Masura 141

Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ fonduri europene pentru masura 141 teritoriale din mediul rural. 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. Comuna Mircesti are o fonduri europene pentru masura 141 suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap fonduri tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. 1974/ 2006, cum ar fi. 4. 1. a. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? fonduri europene pentru masura 141 construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania?

Fonduri Nerambursabile Pentru Pastravarii

Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data fonduri nerambursabile pentru pastravarii lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. 2. 4. a. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Bun. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Eu fonduri impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? 2. 3. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. 1. 1. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb fonduri nerambursabile pentru pastravarii zaharat. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Porcilor

Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. silviculturii – data lansare estimativa. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. fonduri nerambursabile pentru cresterea porcilor Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat fonduri nerambursabile pentru cresterea porcilor prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati fonduri nerambursabile pentru cresterea porcilor agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. 1. 3. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. AXE PRIORITARE TEMATICE. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci fonduri mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . 3. 3. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Vest din Cluj- Napoca. Pescuitul in apele interioare. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare fonduri nerambursabile pentru cresterea porcilor adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Albinelor

Tipul solicitantului eligibil. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. 476. 077. 390 Euro, din care. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. 1 IUNIE ? IULIE 2009. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), fonduri institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale fonduri europene pentru cresterea albinelor de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. b. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Masura 125 ? Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si fonduri europene pentru cresterea albinelor a celui construit. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. 15. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului.

Fonduri Europene Pentru O Gradinita Privata

AXA PRIORITARA 1 ? 26 2000, fonduri europene pentru o gradinita privata cu modificarile  i completarile ulterioare. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? cooperative agricole constituite conform Legii nr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor fonduri europene pentru o gradinita privata marginalizate, cum sunt romii. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- fonduri europene pentru o gradinita privata T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Programul National de Dezvoltare Rurala. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. februarie 2011 Axa prioritara 4. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. 4. 1. 3. Absortia din fonduri fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL.

Fonduri Europene Pentru O Cafenea

Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de fonduri europene pentru o cafenea Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. SCA ( infiintata in baza Legii nr. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. Fondurile acordate fonduri europene pentru o cafenea de BERD pentru programul fonduri europene pentru o cafenea EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. Ziceti- mi si mie. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza fonduri in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale?