Tag Archives: fonduri

Fonduri Nerambursabile Pentru Asociatii De Proprietari

Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. care sunt sursele de finantare. Termen limita. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra fonduri mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Actionam impreuna( strategice). Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. Societate cu raspundere limitata ? Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea fonduri nerambursabile pentru asociatii de proprietari medie la nivelul Uniunii Europene. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare fonduri nerambursabile pentru asociatii de proprietari a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. 55 din Regulamentul ( CE) nr. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Investitii productive in acvacultura. 9. Valoarea ajutorului de fonduri nerambursabile pentru asociatii de proprietari stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate.

Informatii Fonduri Europene Nerambursabile 2014

Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Continua sa te califici. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ informatii fonduri europene nerambursabile 2014 pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste informatii fonduri europene nerambursabile 2014 dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati fonduri catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe.

Fonduri Europene Pentru Miere De Albine

2. 2. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa. 4. 1. 3. Posibili participanti. MCSI. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si fonduri europene pentru miere de albine PO. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, fonduri europene pentru miere de albine solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. 4. 1. 2. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Invata pentru cariera ta. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Astfel, se elimina codul 5610 ? Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai fonduri 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- fonduri europene pentru miere de albine 2013 ? Investeste in oameni. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. lucrari de mutare a pamantului. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Ilinca POPOVICI ? Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Baza Sportiva

Constr? ngerile financiare si conditionalitatile la nivel european, care determina alocarile financiare la nivelul fiecarui Stat Membru sau la nivel sectorial/ regional. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Masuri de interes comun. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si fonduri sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari fonduri europene nerambursabile pentru baza sportiva inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii fonduri europene nerambursabile pentru baza sportiva documentelor de programare nationale 2014- 2020. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen fonduri europene nerambursabile pentru baza sportiva Bank ? 10 milioane de euro. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. APEL DESCHIS . Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013.

Fonduri Europene Pt Croitorie

iii. 20 2. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date fonduri europene pt croitorie Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea fonduri europene pt croitorie competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. pentru noi activitati. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. Termen limita. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Investitii la bordul navelor si selectivitate. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. In termeni operationali, orientarile metodologice au in vedere crearea conditiilor pentru un numar suficient de proiecte aprobate fonduri europene pt croitorie si o crestere semnificativa fonduri europene pt croitorie a fondurilor absorbite incep? nd cu primul an de implementare. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei: Analiza socio- economica ? aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. POR). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. 3. 1. 2. Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. 1. 2. 3. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Pe scurt, panourile fonduri solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Tineri

sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Programul Operational Sectorial de Transport. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Calificari europene ( strategice). Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. pentru noi activitati. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? investiNie pentru fonduri europene nerambursabile pt tineri indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 1. 4. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Parteneriat transnational ( strategice). Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) fonduri europene nerambursabile pt tineri aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in fonduri europene nerambursabile pt tineri viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 fonduri 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. organizatii de pescari. 1200/ 2004. In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat o noua strategie – ? Europa 2020 ? O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii?, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei in acest deceniu. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. organizata pe perioada anului 2011. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr.

Fonduri Europene Pentru Stomatologie 2014

Noile criterii fonduri europene pentru stomatologie 2014 de punctaj si eligibilitate. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane fonduri deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In fonduri europene pentru stomatologie 2014 structurile spatiale europene 2007? 2025. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate fonduri europene pentru stomatologie 2014 de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? iulie 2011). are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. In concluzie traim in necunoscut. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport fonduri europene pentru stomatologie 2014 de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. ATENlIE! 3. 4. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii.

Accesare Fonduri Europene Pentru Constructii

Sectorul de crestere a animalelor. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? 1. 4. 2. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Mult succes. Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio- economice, turism durabil si imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi servicii de inalta calitate. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). 3 alin. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Noul program va avea un buget total de 42 accesare fonduri europene pentru constructii milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. este fonduri eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Proiectele aprobate sunt. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. realizarea unei analize cost- beneficiu. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Totodata, conform memorandumului accesare fonduri europene pentru constructii aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. In acest scop se va urmari sprijiinirea dezvoltarii capacitatii organizaTiilor non- guvernamentale. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”.

Fonduri Europene Pentru Tineri 25000 Euro

fonduri europene pentru tineri 25000 euro o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. 1. 2. 3. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. NU in cadrul acestei masuri. realizarea unei analize cost- beneficiu. Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. APEL DESCHIS . Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. 1. 3. Domeniul major fonduri europene pentru tineri 25000 euro de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Multumesc. si nu sunt inregistrate ca personae aflate in cautarea unui loc de munca, concomitent cu o crestere a ratei somajului la tineri, mai ales in regiunile cu un nivel redus de dezvoltare socio- economica. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Masura 2. 1 – Acvacultura
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura fonduri 2. 2 – Pescuit in apele interioare. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- fonduri europene pentru tineri 25000 euro T nr. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. Posibili participanti. Pentru o viata mai buna? ( strategice). Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare.

Fonduri Europene 2014 Romania

Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . 14. sau 2. fonduri Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. La nivel regional. 5. 1. Sprijin pentru management- ul si evaluarea POS. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fondurilor. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Modernizarea fonduri europene 2014 romania si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. 55 din Regulamentul ( CE) nr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate fonduri europene 2014 romania si ? neprietenoase?. NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Small Business Act? Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Programul Operational Sectorial- Mediu. realizarea unei analize cost- beneficiu. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Facilitati date de guvern pentru program.