Fonduri Europene Agricultura 2012 Arad

fonduri europene agricultura 2012 aradSimplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul fonduri europene agricultura 2012 arad Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Alte programe nationale. fonduri europene agricultura 2012 arad ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Compensatii socio- economice pentru gestionarea flotei. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. IMPORTANT! Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. I. F. N. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara fonduri europene agricultura 2012 arad activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Activitatile proiectului sunt. 2. 1. 2. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. 3. 2. 2. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. O prima pentru lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere, in functie de zona geografica in care se efectueaza impadurirea. Acest material promotional se distribuie gratuit. NU in cadrul acestei masuri. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format fonduri Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru fonduri europene agricultura 2012 arad proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. R. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. judeNul?. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.

Fonduri Europene Apicultura 2012 Lista

fonduri europene apicultura 2012 lista1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. IMPORTANT! ii. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. societatea comerciala sa aiba minim doi fonduri europene apicultura 2012 lista ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Cele fonduri europene apicultura 2012 lista mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a fonduri europene apicultura 2012 lista deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. CINE poate obtine finantare:
- proprietarii fonduri de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. CNIPT) si dotarea acestora. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta fonduri europene apicultura 2012 lista intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca.

:

 • fonduri europene apicultura 2012
 • fonduri europene pentru apicultura 2012
 • apicultura 2012
 • fonduri europene apicultura
 • fonduri europene pentru apicultura
 • fonduri pentru apicultura 2012
 • apicultura fonduri europene
 • masura 313 2012
 • masura 121 apicultura 2012
 • fonduri europene in apicultura

Fonduri Europene Pentru Agricultura 2012

fonduri europene pentru agricultura 2012Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea fonduri europene pentru agricultura 2012 de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. durata proiectului este de 30 de luni. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. CINE poate obtine finantare:
- persoane fizice. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1: Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI fonduri europene pentru agricultura 2012 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de fonduri lei avand o perioada de implementare de doi ani. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Mult succes. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. fonduri europene pentru agricultura 2012 constructii, plan inclinat, etc. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor.

:

 • fonduri europene pentru agricultura 2012

Fonduri Europene Pentru Sere 2012

fonduri europene pentru sere 2012Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional fonduri europene pentru sere 2012 Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele fonduri europene pentru sere 2012 de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Alti detinatori de teren agricol. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Interviu cu Dacian Ciolos. crt. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. nr. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. sindicatele si patronatele. 1. 4. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Persoana fizica. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Achizitia de servicii de consultanta fonduri europene pentru sere 2012 si instruire specializata strict? Programul Operational Sectorial- Mediu. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Pagina opis, va fi pagina fonduri cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Fogolyan Kristof? Sf. Sectorul de crestere a animalelor. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Termen limita. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile.

:

 • fonduri 2012

Fonduri Europene 2012 2012

fonduri europene 2012 2012b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? fonduri europene 2012 2012 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Imbunatatirea si cresterea competivitatii sectorului agricol pentru tinerii fermieri precum si sprijinul procesului de modernizarea si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, bunastarea animalelor, igeana si siguranta fonduri europene 2012 2012 la locul de munca. Alte apeluri preconizate. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie fonduri europene 2012 2012 2011). Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. construirea de noi ferme. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate fonduri in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. 1). 1. 510/ 2003. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura fonduri europene 2012 2012 din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar.

Apia Apicultura 2012

apia apicultura 201244 2008, cu modificarile i completarile ulterioare: individual i independent, ca persoane fizice autorizate. I. F. N. Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. AXA 1. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat apia apicultura 2012 cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). 1078 2008, cu modificarile i fonduri completarile ulterioare. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Dr. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. care este rolul unui manager de proiect. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii apia apicultura 2012 la broadband, acolo unde este necesar. NU in cadrul acestei masuri. Bun. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn.

:

 • proiecte apia apicultura
 • apia apicultura 2012
 • apicultura 2011

Ghidul Fonduri Europene 2012 2012 Gratis

ghidul fonduri europene 2012 2012 gratisProgramul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . 2. 2. 1. efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). II. Dupa statutul juridic. Un proiect ghidul fonduri europene 2012 2012 gratis poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Conform Art. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. fonduri Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. ATENTIE. ghidul fonduri europene 2012 2012 gratis Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte).

Fonduri Europene Nerambursabile 2012 Masura 121

fonduri europene nerambursabile 2012 masura 121Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de fonduri europene nerambursabile 2012 masura 121 catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii fonduri gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. maxim 15 puncte). Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. 36, litera a, punctele i, ii i iii). 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. fonduri europene nerambursabile 2012 masura 121 Training- fonduri europene nerambursabile 2012 masura 121 ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. 5. 2. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). 1. 2. 5. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. 413/ 2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei Ordinului nr. 1. 1. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele fonduri europene nerambursabile 2012 masura 121 modificari in cadrul acestei masuri precum. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare.

Fonduri Pentru Agricultura 2012

fonduri pentru agricultura 2012Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Titlul documentului Nr. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe fonduri pentru agricultura 2012 nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Constructia, modernizarea, extinderea cladirilor reprezinta investitii eligibile in cadrul tuturor componentelor masurii, exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect ( cu exceptia activitatilor cuprinse in Anexa 9A). NU in cadrul acestei masuri. Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. POSDRU. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 2. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de fonduri pentru agricultura 2012 Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. ii. 4. 1. b. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema fonduri pentru agricultura 2012 de ajutor de minimis). Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar.

Fonsurile Europene 2012

fonsurile europene 2012Imbunatatirea valorii economice a padurii. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra fonduri de afacere de peste 40 de milioane de euro. R. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. 2. 1. 2. Universitate pentru fonsurile europene 2012 piata muncii ( granturi). In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. spatiului rural, fonsurile europene 2012 imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social fonsurile europene 2012 cat si a mediului.

Page 1 of 212»
Partly powered by CleverPlugins.com