Tag Archives: fonduri

Fonduri Europene Nerambursabile Transport

c. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare fonduri Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. Gestionarea financiara este mai flexibila. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe fonduri europene nerambursabile transport suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Cabinete medicale. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Programul National de Dezvoltare Rurala. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fonduri europene nerambursabile transport fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie.

Fonduri Europene Pentru Deschiderea Unui Bar

promovarea tehnologiilor noi. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. In prima zi vom vorbi despre. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este fonduri europene pentru deschiderea unui bar necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru fonduri europene pentru deschiderea unui bar depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate fonduri europene pentru deschiderea unui bar ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Infrastructura de baza ? In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Educatie. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. 1). entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. cum se completeaza o cerere de finantare. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. R. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 fonduri este valabil pentru. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. APEL DESCHIS.

Fonduri Nerambursabile Pentru Comert

Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. ce contine un dosar de finantare. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Trebuie sa dau banii inapoi? Programul National de Dezvoltare Rurala. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. La data de 11 fonduri nerambursabile pentru comert iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu fonduri punerea in aplicare a FSE. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cu aceasta ocazie, s- fonduri nerambursabile pentru comert a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie.

Fonduri Europene Pentru Mediu Rural

Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Incurajarea activitatilor turistice? stimularea spiritului antreprenorial. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in fonduri europene pentru mediu rural sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. a) si comp. Instalarea tinerilor fermieri. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea fonduri de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). 15 3. La nivel national. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro fonduri europene pentru mediu rural Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt in derulare negocieri la nivel european privind noile regulamente. operatorii economici din sectorul energetic. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Imbunatatirea valorii economice a padurii. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si fonduri europene pentru mediu rural locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr.

Plan Afaceri Pentru Fonduri Europene

Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate plan afaceri pentru fonduri europene si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. tips & tricks pentru proiecte de succes. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Aspectele sociale si ocupationale constituie o preocupare primordiala la nivel european. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu fonduri ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. jud. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. Resursele Rom? niei au un potential enorm dar slab exploatat. Fondul Social European ( FSE). 23- 08. 2011. Principala plan afaceri pentru fonduri europene sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. b) Investitii in activitati recreationale. Universitate pentru viitor ( strategice). Tipul solicitantului eligibil. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren.

Fonduri Nerambursabile Parc Fotovoltaic

Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Universitate pentru viitor ( strategice). info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. care este rolul unui manager de proiect. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea fonduri nerambursabile parc fotovoltaic lor geografica. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. SecNiunea fonduri B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. 78 din Regulamentul Consiliului nr. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). iulie 2011). Masura are urmatoarele obiective. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. In prima zi vom vorbi despre. Toate aceste proiecte vor fi implementate in urmatorii doi ani. Fii activ pe piata muncii. martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. Cabinete veterinare. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Alte apeluri preconizate. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Operatiunea 3. 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. f) fonduri nerambursabile parc fotovoltaic situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Planul CCT- T va identifica proiectele si fonduri nerambursabile parc fotovoltaic politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. din cadrul PNDR. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul fonduri nerambursabile parc fotovoltaic National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Pensiuni 2014

Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Lucrari de pregatire a terenului? o noua fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni 2014 Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. AXE PRIORITARE. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni 2014 care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) fonduri pentru fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni 2014 proiectele care vizeaza noile obiective, din care. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Unificarea noului statut pentru fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni 2014 Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din perspectiva mediului de consultanta. 476. 077. 390 Euro, din care. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. POSCCE. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. infrastructura mare de transport si mediu. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Persoana fizica. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. AXE PRIORITARE. a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Ubb

Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care fonduri europene ubb se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa fonduri europene ubb reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. reducerea slabiciunilor sectorelor fonduri europene ubb industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. stimularea spiritului antreprenorial. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare fonduri europene ubb pentru Instrumentele Structurale. Termene limita de obtinere. APEL DESCHIS. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 fonduri programe de cooperare teritoriala cu alte state. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312.

Fonduri Europene Nerambursabile Laborator Cofetarie

Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. crearea si mentinerea locurilor de munca. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Mult succes. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte fonduri europene nerambursabile laborator cofetarie finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Programul Opertaional Regional 2007- 2013. sindicatele si patronatele. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Drumul trebuie fonduri europene nerambursabile laborator cofetarie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Calificari europene ( strategice). Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. 2. 1. 4. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim fonduri 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? 2. 2. Oratori. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt fonduri europene nerambursabile laborator cofetarie IT- ul sau green- business- urile. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica .

Fonduri Europene Pentru Ferma De Vipere

Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. europene e slaba. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. ATENlIE! Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice fonduri cu Comisia Europeana. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. fonduri europene pentru ferma de vipere Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Toate fonduri europene pentru ferma de vipere materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. 6. 2. POSCCE. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de fonduri europene pentru ferma de vipere cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. uziile primei zile. Cariera in educatie si formare ( granturi). Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010.