Archives for 

fonduri

Fonduri Europene Pentru Agricultura Conditii

dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. in a carui raza de competenta isi are sediul. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Persoanele juridice. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi fonduri cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea fonduri europene pentru agricultura conditii proiectului ( Ex. fonduri europene pentru agricultura conditii Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Societate in comandita simpla ? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Masura 125, 221, 312. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani.

Fonduri Europene Nerambursabile Bistrita

4. 1. a. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Acest proiect este desfasurat in fonduri europene nerambursabile bistrita parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. Societate in comandita pe actiuni ? 2. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si fonduri europene nerambursabile bistrita societatea civila
” Actionam impreuna” – fonduri europene nerambursabile bistrita verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, fonduri in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv.

Fonduri Europene Pentru Cultura Tutunului

din punct de fonduri europene pentru cultura tutunului vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii fonduri europene pentru cultura tutunului regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de fonduri europene pentru cultura tutunului invatamant superior, organizate in conformitate cu art. F. N. G. C. I. M. M. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? Cuv? ntul durabil ( sustenabil) presupune mai mult dec? t sustenabilitatea de mediu, desi acesta este contextul in care cuv? ntul este adesea folosit. Bucuresti ? Programul Operational Regional. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. lucrari de mutare a pamantului. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. fundatii. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014- fonduri 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. sanie, trasura), barca cu vasle. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. d) fonduri europene pentru cultura tutunului Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri.

Fonduri Europene Pensiune Rurala

Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. sau abrevierea ? S. R. L. POR- A5 ? Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si fonduri europene pensiune rurala un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, fonduri europene pensiune rurala are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. 1. 1. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Daca proiectul vizeaza doua sau mai fonduri multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte.

Fonduri Europene Pentru Promovarea Turismului

daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. H. G. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea fonduri europene pentru promovarea turismului pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Sprijinirea dezvoltarii de sisteme de invatare pentru adulti, in conformitate cu standarde de calitate. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. 249/ 2007 ( abrogat). PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Astfel, se elimina codul 5610 ? Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte fonduri europene pentru promovarea turismului propuse pentru finantare si fonduri lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Da asta, sa zic asa, este masura incitativa, adica ai subventii daca cultivi terenul. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Interviu cu Dacian Ciolos. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. 44 16 aprilie 2008) 3. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). legate de activitatile de investitii specificate anterior. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura.

Fonduri Nerambursabile Pentru Pensiuni Turistice

Agricultura poate fonduri nerambursabile pentru pensiuni turistice fi profitabila si fara a apela la subventii. si 3. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de fonduri nerambursabile pentru pensiuni turistice servicii Prezinta. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, fonduri nerambursabile pentru pensiuni turistice va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Din cele 12 comitete consultative. fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T. Pentru acest program se estimeaza un buget fonduri pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . In prima zi vom vorbi despre. 4. 2. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani.

Primaria Ploiesti Fonduri Europene

februarie 2011 Axa prioritara 3. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este fonduri de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. 1083/ 2006 si art. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii primaria ploiesti fonduri europene de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. In termeni operationali, orientarile metodologice au in vedere crearea conditiilor pentru un numar suficient de primaria ploiesti fonduri europene proiecte aprobate si o crestere semnificativa a fondurilor absorbite incep? nd cu primul an de implementare. potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie.

Fonduri Europene Piscicultura Nerambursabile

2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Obiective specifice. Fonduri europene pentru institurii publice. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. AXA PRIORITARA 3 ? Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Proiectul are o valoare fonduri europene piscicultura nerambursabile de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor fonduri europene piscicultura nerambursabile antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . 11. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile fonduri de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. In sedinta de astazi, Guvernul fonduri europene piscicultura nerambursabile Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. si 3. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). 20% contributia Guvernului Romaniei. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? fonduri europene piscicultura nerambursabile activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. Capacitatea administrativa ? iunie 2011). Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. 6. 2. iulie 2011). Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii.

Fonduri Europene Pt Camine De Batrani

legate de activitatile de investitii specificate anterior. cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. AGERPRES
. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice fonduri europene pt camine de batrani afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Competente pentru competitivitate ( strategice). Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro fonduri europene pt camine de batrani 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Sunt fonduri europene pt camine de batrani fonduri agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Modernizarea exploatatiilor agricole ? pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul fonduri europene pt camine de batrani de Monitorizare POR.

Fonduri Europene Pt Pensiuni Agroturistice

In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Parteneriat pentru ocupare( granturi). II. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de fonduri milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. pana la. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. 37 din parcuri sunt amplasate in arii ecologice cunoscute sub numele de situri Natura 2000. Accesul este gratuit, egal si fonduri europene pt pensiuni agroturistice fonduri europene pt pensiuni agroturistice nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Interviu cu Dacian Ciolos. cum sa realizezi un buget. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic.