Archives for 

Fonduri

Fonduri Europene Ferme Porci

e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- fonduri europene ferme porci off- urilor si proiectelor rezultate. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Programul National de Dezvoltare Rurala. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. Universitate pentru viitor ( strategice). 1. 4. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- fonduri europene ferme porci APDRP. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare fonduri europene ferme porci Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. 4 alin. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. AXA 4. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe fonduri europene ferme porci Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei.

Fonduri Europene Pentru Biblioteci

Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca fonduri europene pentru biblioteci perioada fonduri europene pentru biblioteci de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Masura 3. 1 – Actiuni colective. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape 60% din suma propusa este destinata programelor fonduri europene pentru biblioteci de sprijinire a fonduri europene pentru biblioteci cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr.

Consiliere Fonduri Europene Sibiu

Pana acum m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Fonduri europene pentru restaurante. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. 80% – contributia Uniunii Europene. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. AXA 3. IMPORTANT! Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru consiliere fonduri europene sibiu Instrumentele Structurale. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese consiliere fonduri europene sibiu scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Deschiderea Unei Gradinite

o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni. ar trebui apreciat fonduri europene nerambursabile pentru deschiderea unei gradinite doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. Utilizarea de instrumente pentru promovarea calitatii si accesibilitatii educatiei si formarii profesionale, dezvoltarea de competente- cheie, la toate nivelurile de educatie, precum si crearea rutelor flexibile in sistemul de educatie si formare profesionala, corelat cu nevoile pietei muncii. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. 44 16 aprilie 2008) 3. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Programul Operational Sectorial de Transport. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Marco CAREDDA ? Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. CINE poate obtine finantare:. POR). Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Orientarea integrata 9. 5. 2. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, fonduri europene nerambursabile pentru deschiderea unei gradinite si reprezinta un document justificativ. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, europene este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In fonduri europene nerambursabile pentru deschiderea unei gradinite anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei.

Fonduri Europene Utilaje Productie

Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. In prezent, in UE exista aproape 23 de milioane de someri si aproximativ 113 milioane de persoane care traiesc la limita sau sub limita saraciei, fiind amenintate de excluziunea sociala. La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau fonduri europene utilaje productie upgradarea celor existente. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Schimbarea destinatiei unei locuinte fonduri europene utilaje productie in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene fonduri europene utilaje productie in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Amplasament fosta fabrica chimica? in comuna Crangurile, judetul Dambovita. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. Avantaje. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. ca membri ai unei intreprinderi familiale. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate fonduri europene utilaje productie in cautarea unui loc de munca. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.

Fonduri Europene Pentru Cercetare Medicala

o sansa pentru viitor. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. EUROLINK- Casa Europei. scoli, universitati, centre de cercetare. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Modernizarea fonduri europene pentru cercetare medicala Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B fonduri europene pentru cercetare medicala si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si fonduri europene pentru cercetare medicala alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. 3) Prin derogare de la art. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. Beneficiar. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Atentie. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea fonduri europene pentru cercetare medicala unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei.

Fonduri Europene 2014 Mediu

AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape 60% din suma propusa este destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. 2. 6. 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. 2. 1. 4. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. 4. 2. 1. 12. 750. 000 euro. Acest material promotional se distribuie gratuit. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Probleme fonduri europene 2014 mediu in finantarea parcurilor eoliene. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fonduri europene 2014 mediu fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Formele asociative pot fi constituite  i recunoscute la nivel local, judeNean  i naNional. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. 4. 1. b. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare.

Fonduri Europene Resurse Umane

Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. strategice). 1. 1. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. 44 2008, fonduri europene resurse umane atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici fonduri europene resurse umane mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. 1200/ 2004. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D fonduri europene resurse umane in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania.

Fonduri Europene Ferma Ecologica

Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Informarea si publicitatea pentru proiect. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea fonduri europene ferma ecologica costurilor si a perioadelor de inactivitate. 2. 2. 1. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Ordin MEF nr. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile fonduri europene ferma ecologica ramase in . In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. curatarea amplasamentelor. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a fonduri europene ferma ecologica Guvernului nr. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 fonduri europene ferma ecologica euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat fonduri nerambursabile timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate?

Program Apicultura Fonduri Europene 2014

productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de program apicultura fonduri europene 2014 micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Masura 3. 1 – Actiuni colective. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj program apicultura fonduri europene 2014 numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . indicatorii economici intalniti in analizele financiare. 4. 1. b. Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. 1. 2. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. 44 16 aprilie 2008). Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Conditii de obtinere a subventiei. organizata pe perioada anului 2011. europene Printre instrumentele speciale se numara ? Rezerva pentru ajutoare de urgenta ( RAU)?, ? Fondul european de ajustare la globalizare ( FEG)? si ? Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ( FSUE). Programe doctorale mai bune ( granturi). costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul program apicultura fonduri europene 2014 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei.