Category Archives: Fonduri

Fonduri Europene 2014 Azil De Batrani

Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Programul de Dezvoltare Rurala va continua fonduri nerambursabile sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere fonduri europene 2014 azil de batrani de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Completati formularul din cadrul paginii de fonduri europene 2014 azil de batrani CONTACT pentru mai fonduri europene 2014 azil de batrani multe detalii. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Operatiunea 2. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. Masura 125 ? Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor fonduri europene 2014 azil de batrani investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5.

Fonduri Europene Pentru Turism Rural

Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. IMPORTANT! Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a fonduri europene pentru turism rural desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. 2. 3. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fonduri europene pentru turism rural fondurile europene. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Capacitatea administrativa ? Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. construirea de noi ferme. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata fonduri europene pentru turism rural politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment.

Accesare Fonduri Europene Sanatate

10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor domenii- cheie. utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si accesare fonduri europene sanatate definirea de obiective concrete. un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Tilul proiectului. 15 3. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. Panouri solare cu bani europeni. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Sf. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de accesare fonduri europene sanatate panouri fotovoltaice. Si nu facem Management de proiect clasic. Unele au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile si sa le amane pentru anii urmatori. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. Vor avea prioritate proiectele. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro.

Fonduri Europene Pentru Energie Electrica

societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. 1 IUNIE ? IULIE 2009. Operatiunea 3: Sustinerea fonduri europene pentru energie electrica implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In perioada 15 octombrie ? imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Masuri de interes comun. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Fondul Social European ( FSE): fonduri europene pentru energie electrica educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. c. din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. Nu se vor puncta drumurile declasificate in drumuri de exploatare, ele trebuie sa figureze in hartile cadastrale ca drumuri de exploatare DE. 20% – contributia Guvernului Romaniei. 1. 1. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri.

Fonduri Europene Pentru Vanatoare

Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? si a vizat urmatoarele obiective. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a . importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. NU in cadrul acestei masuri. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. fonduri europene pentru vanatoare Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. 30 milioane lei. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Pentru obtinerea acestui fonduri europene pentru vanatoare certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?.

Proiect Fonduri Europene Energie Verde

taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare proiect fonduri europene energie verde implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica fonduri ue si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista proiect fonduri europene energie verde toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Europene Pentru Voluntariat

Invata pentru cariera ta. Facilitati date de guvern pentru program. Cel mai important lucru pentru fonduri europene pentru voluntariat un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Ce sunt cheltuielile eligibile? Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre fonduri europene pentru voluntariat programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista fonduri europene pentru voluntariat cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. CNIPT) si dotarea acestora. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. In plus, 184 de proiecte se fonduri europene pentru voluntariat afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. durata proiectului este de 30 de luni. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. Economie sociala si solidaritate? Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. Masura 3. 1 – Actiuni colective. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. 14. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Fonduri Europene Agricultura Conditii

Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. 4 este de 100 fonduri europene agricultura conditii milioane de euro. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Competente pentru competitivitate ( strategice). Soft Aplicativ si Servicii S. A. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Incep? nd cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara, transformata rapid intr- o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca. I. F. N. sindicatele si patronatele. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului fonduri nerambursabile 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Georgeta GHETE- fonduri europene agricultura conditii DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe fonduri europene agricultura conditii ale UE pentru crestere economica. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR).

Fonduri Europene Pentru Cultura De Nuci

Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere fonduri europene pentru cultura de nuci din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. strategice). Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. AXA PRIORITARA 1 ? Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului i localizarea proiectului ( ex. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Facilitati date de guvern pentru program. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. VAN, IRR, Rc b etc. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii educatiei si ingrijirii timpurii ( 0- 6 ani), in special pentru grupa de v? rsta 0- 3 ani. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este fonduri structurale stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Pescuitul in apele interioare. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Ma gandesc la o cisterna de ingropat in pamant. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere fonduri europene pentru cultura de nuci spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Pt Dezvoltare

In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Cum se obtine subventia. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Impreuna cu Masura 123, doar fonduri europene pt dezvoltare pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Programul Operational pentru europene Pescuit . AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? cooperative agricole constituite conform Legii nr. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. fonduri europene pt dezvoltare Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. In prezent, in UE exista aproape 23 de milioane de someri si aproximativ 113 milioane de persoane care traiesc la limita sau sub limita saraciei, fiind amenintate de excluziunea sociala. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Pana acum m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. Scopul acestei linii de finantare. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete fonduri europene pt dezvoltare si internationalizare? ( iunie 2011). actioneaza fonduri europene pt dezvoltare pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor .