Category Archives: Fonduri

Fonduri Europene Pentru Ferme Iepuri

din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? Masuri privind diversificarea economiei rurale. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Alocarea CSNR In cadrul Obiectivului ? Convergenta? 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii fonduri europene pentru ferme iepuri rurale si pescuitului, respectiv. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Prioritati ale aceste masuri. Fondul fonduri europene pentru ferme iepuri Social European ( FSE). reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. POSCCE. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc.

Fonduri Nerambursabile Benzinarie

1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se fonduri nerambursabile benzinarie vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. dezvoltare. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. 1974 2006, cum ar fi. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru fonduri nerambursabile benzinarie proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. R. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru 2014- 2020 sunt in curs la nivelul Consiliului UE si al Parlamentului fonduri nerambursabile benzinarie European. CINE poate obtine finantare:. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Masura are urmatoarele obiective. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. Fii activ pe piata muncii ( granturi). durata proiectului este de 30 de luni. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura.

Fonduri Nerambursabile Ue 2014

asigurarea capacitatii administrative adecvate a structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Lucrari de pregatire a terenului? La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. fonduri nerambursabile ue 2014 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Programe doctorale mai bune ( granturi). Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. Societate pe actiuni ? SA ( fonduri nerambursabile ue 2014 infiintata in baza Legii nr. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Ordin nr. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. IMPORTANT! Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. In cadrul fonduri nerambursabile ue 2014 pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Procesul reducerii decalajelor inseamna fonduri nerambursabile ue 2014 pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ?

Fonduri Europene 2014 Pentru Tineri Intreprinzatori

4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Ordin MEF nr. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? Spitalul Judetean fonduri europene 2014 pentru tineri intreprinzatori Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre fonduri europene 2014 pentru tineri intreprinzatori IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Competente pentru competitivitate ( strategice). Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Nerambursabile Pentru Second Hand

Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. februarie- martie 2011 fonduri nerambursabile pentru second hand Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. AXA 2. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Cine poate beneficia de europene fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. ATENlIE! In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. care este rolul unui manager de proiect. turisti. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu fonduri nerambursabile pentru second hand va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.

Fonduri Europene Web Design

In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. accesul pe noi piete. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau fonduri europene web design construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. inovare si economia cunoasterii. Beneficiar. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. iunie 2011). Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. 60% – contribuNie privata. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1. 510/ 2003. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. Beneficiar. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura fonduri europene web design 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. sunt infiintate in temeiul Legii nr. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, fonduri europene web design modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. 3. 4. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. 37 din parcuri sunt amplasate in arii ecologice cunoscute sub numele de situri Natura 2000. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana.

Fonduri Europene Nerambursabile In It

formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Deci, aici, asta tine strict fonduri europene nerambursabile in it de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. inovarea proceselor de productie si a produselor. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai fonduri europene nerambursabile in it mult de 200. 000 de euro. si fonduri europene nerambursabile in it 3. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. II. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Codul european de conduita privind parteneriatul). Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. furnizorii de retele de comunicatii electronice. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. granturi). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt. inovarea proceselor de productie si a produselor. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc).

Accesare Fonduri Europene Hotel

dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. accesare fonduri europene hotel Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. 43- 36 din Regulamentul accesare fonduri europene hotel Comisiei nr. Masura 125, 221, 312. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. accesare fonduri europene hotel Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Ordin nr. Contributia fonduri nerambursabile minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Parteneriat transnational ( strategice). intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr.

Fonduri Europene Pentru Dezvoltarea Afacerii

In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Operatiunea 2. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Incurajarea activitatilor turistice. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Masuri privind diversificarea economiei rurale. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. Modernizare sistem rutier pe fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Pescuitul costier la scara fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii mica. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, utiliz? nd o fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii abordare bazata pe risc. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. 80% contributia Uniunii Europene . Activitatile eligibile sunt. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare.

Fonduri Europene Constructii

Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Axa prioritara 3. Programului fonduri europene constructii Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . 4. 1. 2. data lansare estimativa. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 fonduri europene constructii Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. in a carui raza de competenta isi are sediul. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si . inseparabila din rezultatul operatiunii. 3. 5. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Fonduri europene pentru microintreprinderi. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. legate de activitatile de investitii specificate anterior. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. sau abrevierea ? S. R. L. Termene limita de obtinere. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si fonduri demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Competente pentru competitivitate ( strategice). IMM definite conform Legii nr. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice.