Category Archives: Fonduri

Fonduri Europene-structurale.ro

Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. 2. 1 Drumuri nationale. 4. 1. 1. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Lucrari de pregatire a terenului? Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. reconditionarea echipamentelor si utilajelor. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). Masuri fonduri europene-structurale.ro de interes comun. 1. 2. 3. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea fonduri europene-structurale.ro competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. EUROLINK- Casa Europei. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. achizitionarea de tehnologii noi si know- how.

Fonduri Europene Cabinete Veterinare

Si nu facem Management de proiect clasic. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. NU in cadrul acestei masuri. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, at? t ca parte din fonduri europene cabinete veterinare clustere existente/ emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea. AXA PRIORITARA 1 ? Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. R. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform fonduri europene cabinete veterinare Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. De exemplu. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau fonduri europene cabinete veterinare si cu o cofinantare din surse proprii. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. Actiuni colective. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. ATENTIE. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale .

Fonduri Europene In Agricultura

Fonduri europene pentru microintreprinderi. Se are astfel in vedere, sprijinirea unei politici reinnoite in materie de resurse umane care va remedia principalele deficiente din domeniul resurselor umane implicate in gestionarea si controlul fondurilor ESI si va asigura o planificare corespunzatoare a acestora. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Pentru sectorul legume. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Termene limita de obtinere. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Prezinta. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . 1 IUNIE ? acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. 12. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Exemplu Hewlett Packard. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Conditii pentru acordarea sprijinului. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, fonduri europene in agricultura vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. 11. Operatiunea b). crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, fonduri europene in agricultura unele inutile, altele ineficiente). POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si fonduri europene in agricultura promovarea turismului. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, fonduri europene in agricultura prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe.

Fonduri Europene Albine

Mediul rural ? cum sa iti gestionezi resursele. Tipul solicitantului eligibil. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de fonduri structurale infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in fonduri europene albine conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Mai avem si alte fonduri europene albine rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. grupuri  i organizaNii de producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Bun. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. Schimb de bune practici ( granturi). Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Titlul documentului Nr. cani, pixuri, fonduri europene albine tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Obiective specifice. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Incurajarea activitatilor turistice. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. 20 2. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Instalarea tinerilor fermieri. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance.

Fonduri Nerambursabile Pentru Femei De Afaceri

iulie 2011). Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Univ. Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. 36, litera a, punctele i, ii  i iii). La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, fonduri nerambursabile pentru femei de afaceri in conformitate cu standardele nationale de calitate. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. granturi). Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul fonduri nerambursabile pentru femei de afaceri European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, fonduri nerambursabile pentru femei de afaceri in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Un eveniment la nivel national fonduri nerambursabile pentru femei de afaceri va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. 2. 1 Drumuri nationale. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. granturi). diversificarea activitaNilor  i veniturilor. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori.

Fonduri Europene Pentru Ferma De Familie

formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? strategice). Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Printre instrumentele speciale se numara ? Rezerva pentru ajutoare de urgenta ( RAU)?, ? Fondul european de ajustare la globalizare ( FEG)? si ? Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ( FSUE). 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste fonduri europene pentru ferma de familie linii de finantare. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung fonduri europene pentru ferma de familie trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. 3. 2. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. 2. 6. productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai fonduri europene pentru ferma de familie imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Termene limita de obtinere.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Paulownia

Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. furnizori de transport public. 1. 3. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor fonduri europene nerambursabile pentru paulownia agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Societate comerciala fonduri europene nerambursabile pentru paulownia cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Educatie. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. diversificarea catre noi specii fonduri europene nerambursabile pentru paulownia cu perspective comerciale bune.

Fonduri Europene Ecologizare

turisti. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Oradea. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, fonduri europene ecologizare stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel fonduri europene ecologizare de ferma etc. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. 4. 1. 3. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. 80% contributia Uniunii Europene . Proiecte de succes POSDRU . Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. 6. 1. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Obiectivul general il constituie fonduri europene ecologizare cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Reabilitarea DJ 701 limita jud. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Ce cuprinde un proiect de finantare. 2. 1. 4. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Dezvoltare rurala, agricultura si pescuit. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Nu abandona scoala. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. organizatiile neguvernamentale. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit.

Fonduri Nerambursabile Universitati

31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Finantare programe fonduri nerambursabile universitati de sanatate si mediu. Termene limita de obtinere. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul fonduri ue de finantare nu va fi incheiat. judeNul?. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. 30 septembrie 2010, ora12. 00. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Acest ? merg bine? ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii fonduri nerambursabile universitati de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare.

Fonduri Europene Dezvoltare Imm

26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. IMM- urile si intreprinderile mari. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. maxim 12 puncte). Obiectiv. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, fonduri europene dezvoltare imm 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din fonduri europene dezvoltare imm care 41 au primit decizie de finantare. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia fonduri europene dezvoltare imm de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si fonduri europene dezvoltare imm asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Exemplu Hewlett Packard HP. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112.