Archives for 

Fonduri

Fonduri Nerambursabile Din Norvegia

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. 7. 000 fonduri nerambursabile din norvegia 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Masura 312 ? Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. 6. 2. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Ma gandesc la o cisterna de ingropat in pamant. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). fonduri nerambursabile din norvegia Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii.

Fonduri Nerambursabile Pentru Covrigarie

Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. iii. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape fonduri nerambursabile pentru covrigarie cinci ori. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. A doua sansa in educatie ( strategice). jud. Instalarea tinerilor fermieri. furnizori de transport public. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa: 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. 2. 2. b. Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Rata maxima de interventie fonduri nerambursabile pentru covrigarie comunitara este de 85% pentru FEDR. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. sa gestioneze afacerile antreprenoriale printr- un singur punct de contact. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Axa prioritara 6. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora.

Accesare Fonduri Europene Cluj Napoca

Calitate in serviciile de ocupare? Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii accesare fonduri europene cluj napoca si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Sotul meu practica zborul fonduri ue cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. AXE PRIORITARE TEMATICE. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. grupuri  i organizaNii de producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Dupa ce accesare fonduri europene cluj napoca va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? In prima zi vom vorbi despre.

Fonduri Europene Pt Gradinite

Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare fonduri europene pt gradinite Rurala PNDR AXA 1. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 3. 3. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). Operatiunea 4. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – fonduri europene pt gradinite Tranzitia fonduri europene pt gradinite de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, at? t ca parte din clustere existente/ emergente, centre fonduri europene pt gradinite de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare ( nationale / regionale / europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/ sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). IMPORTANT! Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013.

Fonduri Europene Caini Vagabonzi

In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. 26 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? granturi). Persoana fizica. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte fonduri europene caini vagabonzi transnationale). organizarea si participarea la expozitii de produse fonduri europene caini vagabonzi marine si din peste. 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti fonduri europene caini vagabonzi si persoanelor in v? rsta. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Acopera zonele fonduri europene caini vagabonzi NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Continua sa te califici. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). i. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Lucrarile ar putea incepe in acest an. este situata pe teritoriul tarii. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului).

Fonduri Europene Ferma Porci

strategice). Contract nr. februarie 2011
” Schimb de fonduri europene ferma porci bune practici” – data lansare estimativa. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- fonduri europene ferma porci productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. v. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. 2. 1. 1. 2. 5. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. 44 16 aprilie 2008). Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Mediu si schimbari climatice. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. cheltuielile aferente fonduri europene ferma porci producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. 2.

Fonduri Europene Ferme Iepuri

Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile fonduri europene ferme iepuri mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. MCSI. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. 23. 05 ? si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Domeniul major de interventie 4. 2 – fonduri nerambursabile Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. Facilitati date de guvern pentru program. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. valorificarea sectorului fonduri europene ferme iepuri productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare.

Fonduri Europene Deschidere Gradinita

Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. POR ? Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si fonduri europene deschidere gradinita sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. etc. Termene limita fonduri europene deschidere gradinita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile fonduri europene deschidere gradinita europene ale Politicii de fonduri europene deschidere gradinita Coeziune. iii. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Ce se intampla?. AXE PRIORITARE TEMATICE. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune si control va fi proportional, utiliz? nd o abordare bazata pe risc. pentru noi activitati. Axa prioritara 3. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. 1. 2. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. 1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia.

Fondul European Agricol De Dezvoltare Rurala

etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata fondul european agricol de dezvoltare rurala de viata mult mai mare). Atelierul de Informare Practica. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. 4. 2. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra fondul european agricol de dezvoltare rurala unei reforme radicale a politicii regionale. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. iii. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . 4. 1. 3. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si fondul european agricol de dezvoltare rurala sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Prof. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Axa LEADER. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si fondul european agricol de dezvoltare rurala dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor.

Fonduri Europene Pentru Plantatii De Nuci

iii. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Internetul, la un click prea departe fonduri nerambursabile fonduri europene pentru plantatii de nuci Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. servicii topografice. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. O 1. 1. 1. A1 ? Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 fonduri europene pentru plantatii de nuci si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. masuri de asistenta tehnica. scoli, universitati, centre de cercetare. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. 20% contributia Guvernului Romaniei. Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? 1 ? Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Lucrari de pregatire a fonduri europene pentru plantatii de nuci terenului? suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. NU in cadrul acestei masuri. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. iunie 2011). crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument fonduri europene pentru plantatii de nuci pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? Prioritati ale aceste masuri. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei.