Fonduri Nerambursabile Pentru Cafenea

Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. 3. 2. 2. 5. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. b. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. plantarea si replantarea plantelor perene. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai fonduri structurale numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. fonduri nerambursabile pentru cafenea Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Programe postdoctorale ( strategice). Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. Finantare europeana de fonduri nerambursabile pentru cafenea 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. curatarea amplasamentelor. stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj cat mai mare la depunerea proiectelor. intreprinzator debutant? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? 9. Burse doctorale ( strategice). Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in fonduri nerambursabile pentru cafenea plina dezvoltare.

Fonduri Nerambursabile Pentru Start-up-uri

o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept fonduri nerambursabile pentru start-up-uri public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. Pe l? nga conditionalitatile ex post mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. culturale. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Procesul de globalizare implica cresterea concurentei In toate sectoarele economiei. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Toate aspectele fonduri nerambursabile pentru start-up-uri care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni.

Proiecte Fonduri Europene Masura 112

Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Mult succes. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. AXE PRIORITARE. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de fonduri ue oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. 8 din Ordonanta Guvernului nr. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Creterea volumului producNiei destinate proiecte fonduri europene masura 112 comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta proiecte fonduri europene masura 112 la locul de munca in compania noastra? in valoare de proiecte fonduri europene masura 112 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. IMM- urile si intreprinderile mari. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de proiecte fonduri europene masura 112 Audit. Societate in nume colectiv ? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului.

Fonduri Europene Pentru Dezvoltare Imm

Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Alte apeluri preconizate. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Acest fonduri europene pentru dezvoltare imm fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru fonduri europene pentru dezvoltare imm productia de lapte, ca de exemplu. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Posibili participanti. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. Cuv? ntul durabil ( sustenabil) presupune mai mult dec? t sustenabilitatea de mediu, desi acesta este contextul in care cuv? ntul este adesea folosit. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Competitivitatea economica ? CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze fonduri europene pentru dezvoltare imm strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca.

Fonduri Nerambursabile Pentru Porci

143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Calificari europene ( strategice). Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau fonduri nerambursabile pentru porci juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. 4 alin. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. silviculturii – data lansare estimativa. Societate in comandita pe actiuni ? legate de fonduri nerambursabile pentru porci activitatile de investitii specificate anterior. POR este un Program europene Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fonduri nerambursabile pentru porci fondurilor structurale. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma.

Www.fonduri Europene-ue.ro

DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie www.fonduri europene-ue.ro cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Programul Operational Sectorial de Transport. se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Trebuie sa dau banii inapoi? Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau fonduri structurale autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. A. I. P. P. I. M. M. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Nu abandona scoala. Investitiile www.fonduri europene-ue.ro pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat www.fonduri europene-ue.ro si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Fii intreprinzator ( strategice). In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Terenurilor

Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). Avantaje. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. o autoritate de fonduri europene pentru cultivarea terenurilor certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate fonduri europene pentru cultivarea terenurilor societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Sanse egale si respect ( strategice). posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. a) Conditii financiare. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de fonduri europene pentru cultivarea terenurilor anul de intretinere. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. persoane fizice. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. 2. 1. 1. fonduri ue 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara.

Fonduri Europene Nerambursabile Sapard

Obiective specifice. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice fonduri europene nerambursabile sapard cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. construirea de noi ferme. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. SRL ( infiintata in baza Legii nr. 4. 1. 3. Soft Aplicativ si Servicii S. A. b) Investitii in activitati recreationale. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Consolidarea mediului de afaceri europene regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. reabilitarea apelor fonduri europene nerambursabile sapard interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Ordin MEF nr. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa.

Fonduri Europene Judetul Neamt

Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene judetul neamt fonduri europene nerambursabile. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. cresterea calitatii serviciilor turistice. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Avantaje. Ce se intampla?. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. 3. 5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 8. Activitatea firmei se bazeaza pe amestecuri de condimente si ingrdiente folosite in industria carnii, laptelui si a panificatiei. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. Este despre comunitatea in care traim si cum putem rezolva impreuna unele dintre problemele cu care fonduri europene judetul neamt ne confruntam fiecare dintre fonduri europene judetul neamt noi. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. 1 ? IMM definite conform Legii nr. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. 5. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Protectia Mediului

sunt. Prezinta. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea eroziunii costiere. v. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. constructii, plan inclinat, etc. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. organizata pe perioada fonduri europene nerambursabile pentru protectia mediului anului 2011. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fonduri europene nerambursabile pentru protectia mediului fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la fonduri europene nerambursabile pentru protectia mediului data de 18 iulie 2011. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. diversificarea economiei locale. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. plantarea si replantarea plantelor perene. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. 2. 1. fonduri europene nerambursabile pentru protectia mediului Investitii productive in acvacultura ? Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Birocratia creste costurile. sprijin financiar pentru copii. Beneficiar. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in.