Fonduri Europene Afaceri Tineri

Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. 30 septembrie 2010, ora12. 00. In a doua zi ne vom axa pe. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare  i difuzare de cuno tinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! realizarea unei analize cost- beneficiu. 20% contributia Guvernului Romaniei. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care fonduri europene afaceri tineri atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ fonduri ue urmatoarele conditii. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Fii activ pe piata muncii ( granturi). 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca fonduri europene afaceri tineri care se supune garantiei de stat. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Exemplu Hewlett Packard HP. Cresterea relevantei ofertei de educatiei si formare profesionala prin anticiparea nevoilor pietei muncii si corelarea intre cerere si oferta, si asigurarea unor procese de formare initiala inclusiv programe de ucenicie, stagii de practica si mobilitati, in masura sa asigure o tranzitie adecvata de la scoala la locul de munca. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. CNIPT) si fonduri europene afaceri tineri dotarea acestora. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”.

Fonduri Europene Tineri

1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. construirea de noi ferme. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. diversificarea activitaNilor  i veniturilor. 1200/ 2004. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta fonduri europene tineri de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii fonduri europene tineri de Coeziune prin implementarea Programelor . Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. 1. 2. 5. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. verifica fonduri ue data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. iunie 2011). Incurajarea activitatilor turistice. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. 1828/ 2006. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare fonduri europene tineri Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis.

Fonduri Europene It 2014

si are ca obiective. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi fonduri europene it 2014 autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea fonduri europene it 2014 de energie din surse regenerabile. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Continua sa te califici. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. extinderea capacitatii de productie. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. In particular, sectorul pomicol a inregistrat un declin semnificativ incep? nd cu 1990 at? t in materie de suprafete cultivate, c? t si de productivitate, afect? nd furnizarea de fructe proaspete, materie prima pentru procesare si competitivitatea sectorului in general. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. detine sau se angajeaza fonduri europene it 2014 sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. fonduri europene it 2014 Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. IMPORTANT! Acest ? merg bine? Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. este situata pe teritoriul tarii. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. sa gestioneze afacerile antreprenoriale printr- un singur punct de contact.

Fonduri Europene In Mediu Rural

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. In concluzie traim in necunoscut. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile fonduri europene in mediu rural conduse de tinerii fermieri. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de fonduri europene in mediu rural Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. mai mult decat agricultura ( granturi). AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 fonduri nerambursabile 2008. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). modernizare constructia centrelor de cogenerare. 151 milioane lei. 23. 05 ? 23- 08. 2011. 20% – contributia Guvernului Romaniei. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de fonduri europene in mediu rural vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. 44 16 aprilie 2008). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de fonduri europene in mediu rural finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI.

Fonduri Europene Pentru Tineri In Apicultura

In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. 6. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Solicitanti eligibili. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte fonduri europene pentru tineri in apicultura principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de fonduri europene pentru tineri in apicultura mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Finantare programe de sanatate si mediu. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Cabinete veterinare. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. 4. 2. 1. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de fonduri europene pentru tineri in apicultura ocupare a fortei de munca . Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? inovarea proceselor de productie si a produselor. Femei 2010. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- fonduri europene pentru tineri in apicultura au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte.

Capsuni Cu Fonduri Europene

constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Cine poate beneficia capsuni cu fonduri europene de Fondurile Europene destinate Romaniei? Nu se vor puncta drumurile declasificate in drumuri de exploatare, ele trebuie sa figureze in hartile cadastrale ca drumuri de exploatare DE. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Proiect de succes finantat prin POSDRU. SA ( infiintata in baza Legii nr. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a capsuni cu fonduri europene lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? 151 milioane lei. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. i) legume. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere).

Fonduri Europene Nerambursabile Capsuni

Proiectul este fonduri europene nerambursabile capsuni implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Programe postdoctorale ( strategice). achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza fonduri europene nerambursabile capsuni si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Conform Art. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua fonduri europene nerambursabile capsuni nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. destinat sa consolideze . Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane fonduri europene nerambursabile capsuni de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului fonduri nerambursabile privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI).

Fonduri Nerambursabile Cresterea Caprelor

jud. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala multimedia si alta de fonduri nerambursabile cresterea caprelor limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. granturi). Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei fonduri nerambursabile cresterea caprelor mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de fonduri nerambursabile cresterea caprelor stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata fonduri nerambursabile cresterea caprelor la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2).

Masterat Fonduri Europene Ubb

Pentru sectorul legume. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Astfel, se elimina codul 5610 ? infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? jud. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Sprijinul specific pentru beneficiarii PO Capacitate Administrativa si PO CU vor fi acordate prin asistenta tehnica masterat fonduri europene ubb cuprinsa in aceste programe operationale. Persoana fizica. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, masterat fonduri europene ubb inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Sf. Bun. Dr. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati masterat fonduri europene ubb conform principiului ? primul venit, primul servit?. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. 1. 2. 2. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. modernizat din fonduri europene. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. sucursala Romania Knomacons. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre masterat fonduri europene ubb invitati si participantii la Forum.

Birou Fonduri Europene Buzau

d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. Alte apeluri preconizate. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 15 3. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt birou fonduri europene buzau birou fonduri europene buzau foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. 60% – contribuNie privata. In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. Investitiile birou fonduri europene buzau in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori.