Fonduri Europene Vita De Vie 2014

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. 2- 4 membrii experti independenti. fonduri europene vita de vie 2014 Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana fonduri europene vita de vie 2014 si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Nu abandona scoala. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri fonduri pentru proectele cu finantare europenea . Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. Axa LEADER. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea fonduri europene vita de vie 2014 lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta fonduri europene vita de vie 2014 si Programele Operationale). Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte.

Fonduri Europene Nerambursabile Colectare Deseuri

stimularea spiritului antreprenorial. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. De aici vine si marea fonduri europene nerambursabile colectare deseuri intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari fonduri europene nerambursabile colectare deseuri si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Washington DC) ? Decizia de realocare are la baza situatia fonduri europene nerambursabile colectare deseuri DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Scopul acestei linii de finantare. Fonduri europene pentru microintreprinderi. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. 5. 2. Ce se intampla?. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. Solicitanti eligibili. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului i localizarea proiectului ( ex. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta.

Ferma De Vaci Pe Fonduri Europene

Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis ferma de vaci pe fonduri europene liniile pentru masura 123. care este ferma de vaci pe fonduri europene rolul unui manager de proiect. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. 15 3. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. Prin PNDR 2007 ? o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Intreprinderile, organizatiile non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. 6. sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria ferma de vaci pe fonduri europene usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Axa LEADER. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. din Satu Mare? Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. Femei 2010. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii.

Proiect Fonduri Nerambursabile Gradinita

Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. furnizori acreditati de formare profesionala. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura proiect fonduri nerambursabile gradinita 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. 6. 2. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa proiect fonduri nerambursabile gradinita fie combinate cele doua. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). 3. 1. 2. Bani pentru completarea echipei ( schema proiect fonduri nerambursabile gradinita de ajutor de stat) ? Apel deschis. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a proiect fonduri nerambursabile gradinita avantajelor pe termen scurt ( de ex. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). Vor avea prioritate proiectele. cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. 20 2. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt.

Fonduri Nerambursabile Pentru Sali De Sport

386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. Posibili participanti. Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. Knowledge Management Institute ? 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. In domeniu de productie produse. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. AXA PRIORITARA 1 ? Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la fonduri nerambursabile pentru sali de sport nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. politieneasca si judiciara. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de fonduri nerambursabile pentru sali de sport la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. Beneficiari fonduri nerambursabile pentru sali de sport Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor fonduri nerambursabile pentru sali de sport agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. sau 2. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.

Accesare Fonduri Europene Pentru Spitale

Termene limita de obtinere. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Obiective specifice. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala accesare fonduri europene pentru spitale si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Programul Operational pentru Pescuit. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. 80% contributia Uniunii Europene . zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. si nu sunt inregistrate ca personae aflate in cautarea unui loc de munca, concomitent cu o crestere a ratei somajului la tineri, mai ales in regiunile cu un nivel redus de dezvoltare socio- economica. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre accesare fonduri europene pentru spitale si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Marco CAREDDA ? Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. reconditionarea echipamentelor si utilajelor. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Alti detinatori de teren agricol. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Actiuni colective. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, accesare fonduri europene pentru spitale inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112.

Fonduri Europene Pentru Transport 2014

Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Nota*. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Cresterea fonduri europene pentru transport 2014 substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Valoarea fonduri europene pentru transport 2014 maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect.

Fonduri Europene Pentru Stana De Oi

Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii fonduri europene pentru stana de oi de tineri. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Tipul solicitantului eligibil. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. fonduri europene pentru stana de oi Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. 80% contributia Uniunii Europene . iunie 2011). identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Nu abandona scoala. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat.

Fonduri Europene Pt Imm-uri

concentrarea asupra unui numar relativ fonduri europene pt imm-uri redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc fonduri europene pt imm-uri de munca. Fondul de Coeziune ( FC). Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Groupe Soci? t? Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Pescuit. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de fonduri europene pt imm-uri afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui fonduri ue sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes.

Fonduri Europene La Pfa

2. 1. 1. importanta regionala si locala Cerere fonduri europene la pfa de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. 2. 3 Acces si participare la FPC. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Tipul solicitantului eligibil. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul fonduri europene la pfa de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. realizarea unei analize cost- beneficiu. 10. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. 1). Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. b) Alte conditii de obtinere. Economie sociala fonduri europene la pfa si solidaritate? Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. 457/ 2008. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: fonduri europene la pfa Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Programe doctorale mai bune ( granturi). cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.