Fonduri Nerambursabile Plantatii Nuci

Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul fonduri nerambursabile plantatii nuci de implementare a proiectului. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. c. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. ii. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru fonduri nerambursabile plantatii nuci finantare europeana. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. uziile primei zile. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale.

Fonduri Nerambursabile Pentru Pastravarii

Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea regionala. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data fonduri nerambursabile pentru pastravarii lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. 2. 4. a. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Bun. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Eu fonduri impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? 2. 3. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. 1. 1. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb fonduri nerambursabile pentru pastravarii zaharat. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de baza contine propuneri pentru sute de lucrari de remediere in diverse zone ( urbane sau rurale). In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare.

Fonduri Europene Materiale Constructii

Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – fonduri europene materiale constructii subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara fonduri europene materiale constructii sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile fonduri europene materiale constructii persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. DMI 1. 4. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. a. Oradea. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Burse doctorale ( strategice). Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. 20% contributia Guvernului Romaniei. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. pana in fonduri europene materiale constructii prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro.

Fonduri Europene Mediu

20% – contribuNia Guvernului Romaniei. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre fonduri europene mediu regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea fonduri europene mediu Nord- Est la fonduri europene atrase. 44 2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Schimb de bune practici ( granturi). 16. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Axe prioritare. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Pentru o viata mai buna? CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune.

Fonduri Europene Pt Catina

sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Masura 125 ? mediu si prevenirea riscurilor. Cel mai fonduri europene pt catina important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. Valoarea acestuia este peste 17, 6 europene milioane de lei. 4. 1. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. mai mult decat agricultura ( granturi). potentiali poli de crestere. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si femei si de combatere a discriminarii. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. ID 50679), cofinantat fonduri europene pt catina din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Activitatile proiectului sunt. Oratori. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului.

Deschidere Pensiune Fonduri Europene

maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere deschidere pensiune fonduri europene de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. Cariera in educatie si formare ( granturi). Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. 3. 4. Prin Masura 141 se deschidere pensiune fonduri europene acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. 9. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati deschidere pensiune fonduri europene de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( fonduri structurale in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de deschidere pensiune fonduri europene fata in zone de campie, deal si munte. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. culturale si resursele naturale. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Masuri Cu Fonduri Europene

Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. I. F. N. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. 10 milioane de euro. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. in situatia in care pentru anumite masuri cu fonduri europene cereri de finantare AMPOST solicita informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si masuri cu fonduri europene sociale. Activitatile proiectului sunt. Operatiunea 112 ? masuri cu fonduri europene Sprijin pentru implementarea standardelor? spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare. fonduri structurale Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul masuri cu fonduri europene Operatiunii. Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii.

Fonduri Europene Nerambursabile Neamt

Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Daca mergi in scoli si Primarii si fonduri ue le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Investitii productive in acvacultura. 2- 4 membrii experti independenti. Avantaje. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Pescuitul in apele interioare. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. fonduri europene nerambursabile neamt Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Resursele Rom? niei au un potential enorm dar slab exploatat. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 1. 4. 3. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte fonduri europene nerambursabile neamt in cadrul cererilor de propuneri de proiecte fonduri europene nerambursabile neamt nr.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru It

IMPORTANT! Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, fonduri structurale 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu fonduri europene nerambursabile pentru it aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. 2. 3 Acces si participare la FPC. Marco CAREDDA ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea fonduri europene nerambursabile pentru it de microintreprinderi? Intreprinderi individuale ( fonduri europene nerambursabile pentru it infiintate in baza OUG nr. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. uziile primei zile. Prezinta. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. 2. 1. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Masura 3. 1 – fonduri europene nerambursabile pentru it Actiuni colective. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. strategice). AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. Resursele Rom? niei au un potential enorm dar slab exploatat. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional.

Fonduri Europene Pentru Infiintare Sere

organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj fonduri europene pentru infiintare sere conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. agenti economici. fonduri europene pentru infiintare sere Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de fonduri structurale munca. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Municipalitatea nemteana se claseaza fonduri europene pentru infiintare sere in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului i localizarea proiectului ( ex. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa.