Fondul European Pentru Pescuit Si Afaceri Maritime

Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Burse doctorale ( strategice). Totodata, zonele rurale depind excesiv de fonduri ue agricultura. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Capacitatea administrativa ? Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. 249/ 2007 ( abrogat). investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul fondul european pentru pescuit si afaceri maritime UE. modernizare constructia centrelor de cogenerare. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se fondul european pentru pescuit si afaceri maritime pot finanta. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. 2. 2 Cai ferate si servicii. 7. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Trebuie sa dau banii inapoi? Avantajele acestui program pentru atragerea fondul european pentru pescuit si afaceri maritime fondurilor europene sunt. De fondul european pentru pescuit si afaceri maritime exemplu.

Ghid Fonduri Europene Nerambursabile 2014

Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Investitiile ghid fonduri europene nerambursabile 2014 se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni fonduri nerambursabile de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ghid fonduri europene nerambursabile 2014 ldr. pr. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu ghid fonduri europene nerambursabile 2014 strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. b. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?.

Fonduri Europene Pt Ciupercarie

organizatiile neguvernamentale. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Pentru o viata mai buna? Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. 23- 08. 2011. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. furnizori acreditati de formare profesionala. De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi fonduri structurale punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. 36, litera a, punctele i, ii i iii). 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. 12. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. Scopul acestei linii de finantare. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. Schimb de bune practici ( granturi). Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de fonduri europene pt ciupercarie obiective si prioritati de fonduri europene pt ciupercarie investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul.

Fonduri Europene Nerambursabile Transport

c. 1083/ 2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare fonduri Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. Gestionarea financiara este mai flexibila. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe fonduri europene nerambursabile transport suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Cabinete medicale. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Programul National de Dezvoltare Rurala. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fonduri europene nerambursabile transport fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie.

Fonduri Europene Crestere Vaci

Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Exemplu Hewlett Packard. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. modernizat din fonduri europene. judeNul?. 31 octombrie 2011. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, fonduri europene crestere vaci In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. Sunt Eligibile. Axa prioritara 2. Dezvoltarea de fonduri europene crestere vaci sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. ImbunataTirea calitaTii si a performanTei sistemelor de fonduri europene crestere vaci educatie si formare la toate nivelurile si cresterea participarii la invaTam? ntul terTiar sau cel echivalent. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Masura 2. 1 – Acvacultura
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Accesarea Fondurilor Europene Pentru Impadurire

activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). v. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Dr. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. 1. 2. 3. Univ. Axa LEADER. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( europene acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Punctajele pentru proiectele care prevad accesarea fondurilor europene pentru impadurire investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor accesarea fondurilor europene pentru impadurire investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu.

Fonduri Europene Pentru Infrastructura Rurala

In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. 794/ 26. 02. 2008). I. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Totodata, se are in vedere un sprijin pro- activ si substantial pentru activarea si functionarea comitetelor de monitorizare, comitetelor, sub- comitetelor, grupurilor de lucru si retelelor, astfel inc? t acestea sa fie de un real folos pentru buna implementare si monitorizare a programelor operationale. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Fii activ pe piata muncii. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. M. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind fonduri europene pentru infrastructura rurala POR . Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca fonduri europene pentru infrastructura rurala lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale.

Adresa Minister Fonduri Europene

SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. scutirea de la adresa minister fonduri europene plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Scoala pentru toti ( granturi). In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. Credite ar trebui sa se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Programul Operational Sectorial de Transport. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea adresa minister fonduri europene proiectelor de investitii IMM. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. In concluzie traim in necunoscut. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. 1 ? Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Pescuitul in apele interioare. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Imbunatatirea valorii economice a padurii. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii.

Fonduri Nerambursabile Pt Tineri Pana In 35 Ani

Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Sectorul de crestere a animalelor. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. asociatii. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu fonduri structurale exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a fonduri nerambursabile pt tineri pana in 35 ani cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Nu se vor puncta drumurile declasificate in drumuri de exploatare, ele trebuie sa figureze in hartile cadastrale ca drumuri de exploatare DE. fonduri nerambursabile pt tineri pana in 35 ani Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti fonduri nerambursabile pt tineri pana in 35 ani a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista fonduri nerambursabile pt tineri pana in 35 ani solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Europene Nerambursabile Pensiune Agroturistica

organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. 1. 2 Invatamant superior de calitate. 20 2. promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru fonduri europene nerambursabile pensiune agroturistica celelalte politici europene. o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. iii. CINE poate obtine finantare:. februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare fonduri europene nerambursabile pensiune agroturistica a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Unul dintre fonduri europene nerambursabile pensiune agroturistica exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura fonduri europene nerambursabile pensiune agroturistica 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva.